Noteikumi un noteikumi

Interneta veikala lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmākie – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas alisdog.com, turpmāk – alisdog.com, lietošanas kārtību.

1.2. SIA “ALISDOG'', 40203248751, juridiskā adrese: Taisnā iela 3, Tušķi, Līvbērzes pagsts, Jelgavas novads. LV-3003, turpmāk – Alisdog.com vai Pārdevējs, nodrošina Alisdog.com pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar lietošanas noteikumiem.

1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Alisdog.com vai izmanto citus Alisdog.com pakalpojumus- turpmākais Lietotājs. Nepilngadīgās fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem Alisdog.com pakalpojumus izmanto vienīgi vecākais vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams un pašu ieņēmumus.

1.4. Ja Lietotājs piegādes Alisdog.com piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, par tām, kā arī preču un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Ja Lietotājs preces preces Alisdog.com, ir USB, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas un tiem piekrītu. Lietotājs piekrītot lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Alisdog.com atbilstoši šiem lietošanas noteikumiem.

1.6. Ja Lietotāja mēģinājums var kaitēt Alisdog.com darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievērojot šos lietošanas noteikumus, Alisdog.com ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežotu Lietotāja atskaņošanu interneta veikalam Alisdog.com.

1.7. Alisdog.com patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt lietošanas noteikumus. Lietotājam ieejot Alisdog.com, tiek piemēroti lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, kad Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. Alisdog.com patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikto preču speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties Alisdog.com var gan reģistrēti, gan nereģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos Alisdog.com, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar meklēšanu vietnē Alisdog.com audios, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personu datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Alisdog.com Privātuma politiku – tāda apjomā, kāda Lietotāja sniedzis datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē Alisdog.com konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

2.2. Veicot pirkumu Alisdog.com, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.

2.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu Alisdog.com. Ja Lietotāja reģistrācijas formā vai veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, Alisdog.com nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā Alisdog.com profilā labot, dzēst vai papildinātas personas datus vai prasīt Alisdog.com personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

2.4. Reģistrējoties Alisd.com, Lietotājs iegūst individuālu reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas saglabāt un nenodot lielākām personām savus reģistrācijas datus. Ja reģistrācijas datus izmanto kādu trešo personu, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas dati varētu iegūt trešo personu, Lietotājam ir jāinformē par to Alisdog.com, izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir iekļauti Alisdog.com sadaļā – Kontakti.

2.5. Lietotājs piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrītu, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.6. Alisdog.com, ka Lietotāja dati tiek izmantoti tikai preču iegādei un tiešā mārketinga nolūkos. Maksājumu izpildei nepieciešamās personas datus Alisdog.com nodod pilnvarotajam apstrādājamajam PAYSERA

2.7. Alisdog.com apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Lietotāja personas datus, izņemot Alisdog.com partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kādos valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

3. Pirkuma – pārdošanas (distances) līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkums starp Alisdog.com un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā, kad Lietotājs izveidojas precīzi(-es), ir arī iepirkumu grozu un noklikšķināji uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Alisdog.com datu bāzē.

3.3. Alisdog.com piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījuma norādīto adresi, uz nosacījumu, kas noteikti lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.4. Ja Alisdog.com neizdodas nevar izmantot Lietotāju 10 darba laikā pasūtījuma noformēšanas, pasūtījuma tiek atcelts, Alisdog.com atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par dienu preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ Alisdog.com nevar nodrošināt interneta veikalā Alisdog.com iegādātās preces piegādi, Alisdog.com apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, Alisdog.com atmaksāto Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču un pakalpojumu cenas veikalā Alisdog.com ir norādīts ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atbilstoši Alisdog.com veikala piegādes maksam.

4.2. Preču cenas interneta veikalā Alisdog.com norādīja euro. Visi maksājumi, kas tiek veikti caur maksājumu asptrādāju PAYSERA, norēķinu valūta ir Eiro

4.3. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.3.1. izmantojot Latvijas Republikas banku linkus – Swedbank, SEB, Nordea, Citadele.

4.4. Šajā interneta veikalā ir izmantots Omniva Checkout pirkuma noformēšanas žurnāli, kas ļauj ātrāk noformēt pirkumus tiešsaistē, maksājums tiek veikts ārpus interneta veikala vides, pakalpojuma nodrošinātāja PAYSERA drošā maksājumu vidē.

5. Preces pasūtīšana

5.1. Lai veiktu preces pirkumu, Lietotājs, Alisdog.com izvēlas vēlamo Preci un pievieno pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Pievienot grozam”.

5.2. Pasūtījuma noformēšanai Lietotājam jāveic šādas darbības:

5.2.1 Jāizvēlas pirms vai preces, pievienojot to „Grozam”.

5.2.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Grozā”, lapas augšējā augšējā stūrī noklikšķināt uz iepirkumu groza ikonas un nospiest paaugstinātu „Apskatīt grozu”. Lietotājs tiek novirzīts tālāk uz groza lappusi, iespējams pārskatīt pasūtījumu un kupona kodu, ja tāds ir. Tālā Lietotāja noklikšņina “Turpināt noformēt pasūtījumu”, kas aizved uz Ominva Checkout pasūtījuma noformēšanas lappusi.

5.2.3. Pēc pieprasījuma datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Lietotājs apstiprina pasūtījumu, nospiežot norāda “Samaksāt”. Pēc šīs darbības pasūtījuma ir apstiprināts un nosūtīts pārdevējam.

5.2.4. Lietotājs samaksu par Preci veic, izmantojot internetbankas bankas linku un apstiprina maksājumu Pārdevējam, nospiežot atkārtoti “Atpakaļ pie tirgotāja”. Vai Ievadot savus kartes datus pogu ''maksāt ar karti''.

5.2.5. Pēc Preces apmaksas Alisdog.com sūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

5.3. Lietotāja apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīts precīzi Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums var netikt nodrošināts.

5.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes iespēju un par jebkuru, no tās izrietošām sekām, kas radušās iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

5.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību, kā arī – vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošas ​​rīcības gadījumā.

6. Kuponu izmantošana

6.1. Atlaižu kuponus var iegūt Alisdog.com veikala paziņojumos, sociālajos medijos (Facebook un Instagran,), saņem e-pastā vai SMS, kā arī kampaņās interneta vidē.

6.2. Atlaižu kuponu norādīto kodu var izmantot tikai vienu reizi un tikai iepērkoties interneta veikalā Alisdog.com.

6.3. Alisdog.com veikalā ir iespējams izmantot šāda veida kuponus:

6.3.1. kuponi, kas sniedz procentuālu atlaidi;

6.3.2. kuponi, kas sniedz konkrēta apmēra atlaidi

6.4. Atlaides kuponi nesummējas un tie netiek apmainīti pret naudu.

6.5. Aizliegts pārdot atlaižu kuponus.

6.6. Atlaižu kuponi ir derīgi līdz norādītajam datumam. Atlaižu kuponi ar derīguma termiņu beigu datumu netiek apmainīti pret produktiem, kas tiek pārdoti interneta veikalā Alisdog.com; to derīguma termiņš netiek pagarināts un netiek kompensēts.

6.7. Kupona turētājs ir atbildīgs par informācijas drošību.

6.8. Visus atlaides kuponus var izmantot, lai mazāku grozu summu tikai interneta veikalā Alisdog.com. Atlaides kuponi nesummējas, un citas atlaides, kas tiek piemērotas interneta veikalā Alisdog.com, attiecas uz atlaižu kuponiem.

6.9. Izmantotie atlaižu kuponi netiek atlīdzināti.

6.10. Nederīgi, zaudēti vai citādi bojāti (piemēram, kupona kods ir bojāts un to nevar identificēt), atlaižu kuponi netiek kompensēti, un to derīguma termiņš netiek pagarināts.

6.11. Atlaižu kuponi netiek apmainīti pret citiem kuponiem un tos nevar atgriezt.

6.12. Ja rodas jautājumi par maksājumu, lūdzu, reaģē ar mums rakstot e-pastu uz alisdog.shop@gmail.com

7. Preču piegāde

7.1. Lietotājs, izvēles piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi vai to pakomāta O pakomāta staciju.

7.2. Preces Lietotājam var piegādāt Alisdog.com vai viņa pilnvarots pārstāvis.

7.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

7.4 Piegādes maksa Latvijā ar pakomātu Omniva ir 2,00 EUR (divi Eiro nulle centi).

7.5. Alisdog.com darīs visu iespējamo, lai to, ka pasūtītās preces piegādātu pēc iespējas ātrāk. Iespējamais piegādes laiks var atšķirties, par kādu veida kavējumiem tiks.

7.5.1. Par piegādes veidu izvēli Omniva pakomātu, Prece Lietotāja vietā pakomātā nonāk 7-15 darba pēc pasūtījuma apstiprinājuma sūt uz Lietotāja e-pasta adresi.Par Preces nonākšanu Lietotāja tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu, atsākts kodu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti 24 stundas. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc šī termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ Alisdog.com veikalam. Gadījumā, ja Lietotājs neizņem Preci iepriekš paredzētā termiņā, Lietotājam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas rodas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.

7.5.2. Lietotājam ir pienākums 7.7.1. punktā minētās ziņas līdz 14 dienu gara atgriešanas perioda beigām. Lietotājam ir iespēja vajadzības gadījumā Preci nomainīt vai atgriezt, izmantojot tajā pašā īsziņas paziņojumā esošu atgriešanas kodu.

7.6. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, Alisdog.com ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt Alisdog.com saistībā ar pretenzijām par preču piegādi neatbilstošai personai.

7.7. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar tikt piegādāts), preces sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums atcelts. Šādā gadījumā Alisdog.com atgriezt Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa tiek izmaksāta.

7 .8. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču komplektācijas pasūtītājs un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī Alisdog.com pārstāvis uzrāda. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, un preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Alisdog.com neatbild par tādām preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādīts preču piegādes apstiprinājumā.

8. Preču kvalitāte

8.1. Visu Alisdog.com pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

8.2. Alisdog.com preču tiek piemērota attiecīgās tiesību aktos noteiktā garantija.

8.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas ​​preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Alisdog.com veic vienu no šīm darbībām:

1) novērst neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksājamo patērētāju par preci samaksāto naudas summu.

8.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt Alisdog.com bez atlīdzības novērst neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem precīzi, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams, vai ir nesamērīgi.

8.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Alisdog.com ievērojami samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un maksājot naudas summu, Alisdog.com var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, izmanto preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

8.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma gadījumā (tā nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitātes vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar ietekmēt Lietotāja iespējas precīzi izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai Alisdog.com atceļ līgumu un izmaksā par preci samaksāto naudas summu.

8.9. Iebildumus un lūgumus par neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt Alisdog.com rakstveidā, nosūtot iesniegumu Alisdog.com epasta adresi. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Pēc iebildumu izvērtēšanas Alisdog.com sniedz Lietotājam atbildi.

9. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

9.1. Ja Lietotājs un patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas pārdod preci, kas nav saistīta ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” noteikumiem, patērētājiem un tiesībām 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot Alisdog.com iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. .

9.2. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts rakstveida (elektroniski e-pasta formā) paziņojums , kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs. Obligāti jānorāda Lietotāja bankas konta numurs, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu Alisdog.com paziņo Lietotājam.

9.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), un Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Alisdog.com pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā lietotājam ir pienākums pierādīt tiesību izmantošanu.

9.4. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta vai piegādā preci atpakaļ Alisdog.com uz adresi: Taisnā iela 3, Tušķi, Līvbērzes pagsts, Jelgavs novads bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir paredzētas par apmierinātu, un Lietotājs preces nosūta vai piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

9.5. Alisdog.com apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Lietotājam viņa samaksāto naudas summu par preci. Alisdog.com maksā naudas summu, pārskaitot to uz Lietotāja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu vai, ja tas nav norādīts, uz kontu, no kura saņemšanas maksājums par preci.

9.6. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav Alisdog.com piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Alisdog.com nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.

9.7. Alisdog.com patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad Alisdog.com būs no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ Alisdog.com, atkarībā no tā. , kura darbība ir veikta agrāk.

9.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja precīzi tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu vai pakomātu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

9.9. Lietotāja atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

9.9.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;

9.9.2. pirms nedrīkst būt bojāta;

9.9.3. pirms nav lietota, aizsargāta sūtījuma kastīte, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes apstiprinas pie aksesuāriem, drošības plēvītes uc) (tas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru preces saņemšanas apstiprinājumu Lietotājs ir nojis iebildumus);

9.9.4. atpakaļ sūtāmai jābūt tādā pašā stāvoklī, kāda tā bija saņemšanas brīdī.

9.11.. Alisdog.com ir tiesības atteikties atpakaļ preci, un netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

9.12. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitāti un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizācijas termiņā. Lietotājs ir par preces vērtībām, kāda veida samazināšanos, ja iepriekš ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, kas tiek izmantots citam nolūkam, nevis preces vai darbības īpašību noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves uc) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā veidā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citu preču piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Alisdog.com ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

10. Informācijas apmaiņa

10.1. Alisdog.com sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot visuus saziņas veidus, kas ir vērtsi Alisdog.com sadaļā – Kontakti.

11. Atbildība

11.1. Alisdog.com ir atbrīvots no jebkuras atbildības gadījumiem, kad zaudējumi ir saistīti ar to, ka Lietotājs pircējs izraisa īpaši norādītās lietošanas noteikumiem Alisdog.com lietošanas kārtībai.

11.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

11.3. Alisdog.com nav atbildīgs par Alisdog.com veikala attēlots redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai citu līdzīgu ārēju dēļ.

11.4. Alisdog.com nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Alisdog.com saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem,karadarbību vai nacionālā ārkārtas stāvoklis, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, nevar interneta savienojuma, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādas nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Alisdog.com centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

12. Citi noteikumi

12.1. Attiecības starp Lietotāju un Alisdog.com regulē šos lietošanas noteikumus, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

Interneta veikala lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmākie – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas alisdog.com, turpmāk – alisdog.com, lietošanas kārtību.

1.2. SIA “ALISDOG”, 41203051814, juridiskā adrese: Lielais prospekts 22 – 28, Ventspils, LV-3601, turpmāk – Alisdog.com vai Pārdevējs, nodrošina Alisdog.com pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Alisdog.com vai izmanto citus Alisdog.com pakalpojumus- turpmākais Lietotājs. Nepilngadīgās fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem Alisdog.com pakalpojumus izmanto vienīgi vecākais vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams un pašu ieņēmumus.

1.4. Ja Lietotājs piegādes Alisdog.com piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, par tām, kā arī preču un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Ja Lietotājs preces preces Alisdog.com, ir USB, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas un tiem piekrītu. Lietotājs piekrītot lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Alisdog.com atbilstoši šiem lietošanas noteikumiem.

1.6. Ja Lietotāja mēģinājums var kaitēt Alisdog.com darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievērojot šos lietošanas noteikumus, Alisdog.com ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežotu Lietotāja atskaņošanu interneta veikalam Alisdog.com.

1.7. Alisdog.com patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt lietošanas noteikumus. Lietotājam ieejot Alisdog.com, tiek piemēroti lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, kad Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. Alisdog.com patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikto preču speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties Alisdog.com var gan reģistrēti, gan nereģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos Alisdog.com, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar meklēšanu vietnē Alisdog.com audios, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personu datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Alisdog.com Privātuma politiku – tāda apjomā, kāda Lietotāja sniedzis datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē Alisdog.com konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

2.2. Veicot pirkumu Alisdog.com, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.

2.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu Alisdog.com. Ja Lietotāja reģistrācijas formā vai veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, Alisdog.com nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā Alisdog.com profilā labot, dzēst vai papildinātas personas datus vai prasīt Alisdog.com personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

2.4. Reģistrējoties Alisd.com, Lietotājs iegūst individuālu reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas saglabāt un nenodot lielākām personām savus reģistrācijas datus. Ja reģistrācijas datus izmanto kādu trešo personu, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas dati varētu iegūt trešo personu, Lietotājam ir jāinformē par to Alisdog.com, izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir iekļauti Alisdog.com sadaļā – Kontakti.

2.5. Lietotājs piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrītu, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.6. Alisdog.com, ka Lietotāja dati tiek izmantoti tikai preču iegādei un tiešā mārketinga nolūkos. Maksājumu izpildei nepieciešamās personas datus Alisdog.com nodod pilnvarotajam apstrādājamajam PAYSERA

2.7. Alisdog.com apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Lietotāja personas datus, izņemot Alisdog.com partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kādos valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

3. Pirkuma – pārdošanas (distances) līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkums starp Alisdog.com un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā, kad Lietotājs izveidojas precīzi(-es), ir arī iepirkumu grozu un noklikšķināji uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Alisdog.com datu bāzē.

3.3. Alisdog.com piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījuma norādīto adresi, uz nosacījumu, kas noteikti lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.4. Ja Alisdog.com neizdodas nevar izmantot Lietotāju 10 darba laikā pasūtījuma noformēšanas, pasūtījuma tiek atcelts, Alisdog.com atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par dienu preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ Alisdog.com nevar nodrošināt interneta veikalā Alisdog.com iegādātās preces piegādi, Alisdog.com apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, Alisdog.com atmaksāto Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču un pakalpojumu cenas veikalā Alisdog.com ir norādīts ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atbilstoši Alisdog.com veikala piegādes maksam.

4.2. Preču cenas interneta veikalā Alisdog.com norādīja euro. Visi maksājumi, kas tiek veikti caur maksājumu asptrādāju PAYSERA, norēķinu valūta ir Eiro

4.3. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.3.1. izmantojot Latvijas Republikas banku linkus – Swedbank, SEB, Nordea, Citadele.

4.4. Šajā interneta veikalā ir izmantots Omniva Checkout pirkuma noformēšanas žurnāli, kas ļauj ātrāk noformēt pirkumus tiešsaistē, maksājums tiek veikts ārpus interneta veikala vides, pakalpojuma nodrošinātāja PAYSERA drošā maksājumu vidē.

5. Preces pasūtīšana

5.1. Lai veiktu preces pirkumu, Lietotājs, Alisdog.com izvēlas vēlamo Preci un pievieno pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Pievienot grozam”.

5.2. Pasūtījuma noformēšanai Lietotājam jāveic šādas darbības:

5.2.1 Jāizvēlas pirms vai preces, pievienojot to „Grozam”.

5.2.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Grozā”, lapas augšējā augšējā stūrī noklikšķināt uz iepirkumu groza ikonas un nospiest paaugstinātu „Apskatīt grozu”. Lietotājs tiek novirzīts tālāk uz groza lappusi, iespējams pārskatīt pasūtījumu un kupona kodu, ja tāds ir. Tālā Lietotāja noklikšņina “Turpināt noformēt pasūtījumu”, kas aizved uz Ominva Checkout pasūtījuma noformēšanas lappusi.

5.2.3. Pēc pieprasījuma datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Lietotājs apstiprina pasūtījumu, nospiežot norāda “Samaksāt”. Pēc šīs darbības pasūtījuma ir apstiprināts un nosūtīts pārdevējam.

5.2.4. Lietotājs samaksu par Preci veic, izmantojot internetbankas bankas linku un apstiprina maksājumu Pārdevējam, nospiežot atkārtoti “Atpakaļ pie tirgotāja”. Vai Ievadot savus kartes datus pogu ''maksāt ar karti''.

5.2.5. Pēc Preces apmaksas Alisdog.com sūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

5.3. Lietotāja apņemšanās Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīts precīzi Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums var netikt nodrošināts.

5.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes iespēju un par jebkuru, no tās izrietošām sekām, kas radušās iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

5.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību, kā arī – vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošas ​​rīcības gadījumā.

6. Kuponu izmantošana

6.1. Atlaižu kuponus var iegūt Alisdog.com veikala paziņojumos, sociālajos medijos (Facebook un Instagran,), saņem e-pastā vai SMS, kā arī kampaņās interneta vidē.

6.2. Atlaižu kuponu norādīto kodu var izmantot tikai vienu reizi un tikai iepērkoties interneta veikalā Alisdog.com.

6.3. Alisdog.com veikalā ir iespējams izmantot šāda veida kuponus:

6.3.1. kuponi, kas sniedz procentuālu atlaidi;

6.3.2. kuponi, kas sniedz konkrēta apmēra atlaidi

6.4. Atlaides kuponi nesummējas un tie netiek apmainīti pret naudu.

6.5. Aizliegts pārdot atlaižu kuponus.

6.6. Atlaižu kuponi ir derīgi līdz norādītajam datumam. Atlaižu kuponi ar derīguma termiņu beigu datumu netiek apmainīti pret produktiem, kas tiek pārdoti interneta veikalā Alisdog.com; to derīguma termiņš netiek pagarināts un netiek kompensēts.

6.7. Kupona turētājs ir atbildīgs par informācijas drošību.

6.8. Visus atlaides kuponus var izmantot, lai mazāku grozu summu tikai interneta veikalā Alisdog.com. Atlaides kuponi nesummējas, un citas atlaides, kas tiek piemērotas interneta veikalā Alisdog.com, attiecas uz atlaižu kuponiem.

6.9. Izmantotie atlaižu kuponi netiek atlīdzināti.

6.10. Nederīgi, zaudēti vai citādi bojāti (piemēram, kupona kods ir bojāts un to nevar identificēt), atlaižu kuponi netiek kompensēti, un to derīguma termiņš netiek pagarināts.

6.11. Atlaižu kuponi netiek apmainīti pret citiem kuponiem un tos nevar atgriezt.

6.12. Ja rodas jautājumi par maksājumu, lūdzu, reaģē ar mums rakstot e-pastu uz alisdog.shop@gmail.com

7. Preču piegāde

7.1. Lietotājs, izvēles piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi vai to pakomāta O pakomāta staciju.

7.2. Preces Lietotājam var piegādāt Alisdog.com vai viņa pilnvarots pārstāvis.

7.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

7.4 Piegādes maksa Latvijā ar pakomātu Omniva ir 3,49 EUR (trīs eiro un 49 eiro centi).

7.5. Alisdog.com darīs visu iespējamo, lai to, ka pasūtītās preces piegādātu pēc iespējas ātrāk. Iespējamais piegādes laiks var atšķirties, par kādu veida kavējumiem tiks.

7.5.1. Par piegādes veidu izvēli Omniva pakomātu, Prece Lietotāja vietā pakomātā nonāk 7-15 darba pēc pasūtījuma apstiprinājuma sūt uz Lietotāja e-pasta adresi.Par Preces nonākšanu Lietotāja tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu, atsākts kodu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti 24 stundas. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc šī termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ Alisdog.com veikalam. Gadījumā, ja Lietotājs neizņem Preci iepriekš paredzētā termiņā, Lietotājam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas rodas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.

7.5.2. Lietotājam ir pienākums 7.7.1. punktā minētās ziņas līdz 14 dienu gara atgriešanas perioda beigām. Lietotājam ir iespēja vajadzības gadījumā Preci nomainīt vai atgriezt, izmantojot tajā pašā īsziņas paziņojumā esošu atgriešanas kodu.

7.6. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, Alisdog.com ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt Alisdog.com saistībā ar pretenzijām par preču piegādi neatbilstošai personai.

7.7. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar tikt piegādāts), preces sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums atcelts. Šādā gadījumā Alisdog.com atgriezt Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa tiek izmaksāta.

7 .8. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču komplektācijas pasūtītājs un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī Alisdog.com pārstāvis uzrāda. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, un preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Alisdog.com neatbild par tādām preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādīts preču piegādes apstiprinājumā.

8. Preču kvalitāte

8.1. Visu Alisdog.com pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

8.2. Alisdog.com preču tiek piemērota attiecīgās tiesību aktos noteiktā garantija.

8.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas ​​preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Alisdog.com veic vienu no šīm darbībām:

1) novērst neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksājamo patērētāju par preci samaksāto naudas summu.

8.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt Alisdog.com bez atlīdzības novērst neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem precīzi, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams, vai ir nesamērīgi.

8.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Alisdog.com ievērojami samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un maksājot naudas summu, Alisdog.com var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, izmanto preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

8.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma gadījumā (tā nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitātes vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar ietekmēt Lietotāja iespējas precīzi izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai Alisdog.com atceļ līgumu un izmaksā par preci samaksāto naudas summu.

8.9. Iebildumus un lūgumus par neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt Alisdog.com rakstveidā, nosūtot iesniegumu Alisdog.com epasta adresi. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Pēc iebildumu izvērtēšanas Alisdog.com sniedz Lietotājam atbildi.

9. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

9.1. Ja Lietotājs un patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas pārdod preci, kas nav saistīta ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” noteikumiem, patērētājiem un tiesībām 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot Alisdog.com iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. .

9.2. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts rakstveida (elektroniski e-pasta formā) paziņojums , kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs. Obligāti jānorāda Lietotāja bankas konta numurs, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu Alisdog.com paziņo Lietotājam.

9.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), un Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Alisdog.com pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā lietotājam ir pienākums pierādīt tiesību izmantošanu.

9.4. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta vai piegādā preci atpakaļ Alisdog.com uz adresi: Taisnā iela 3, Tušķi, Līvbērzes pagsts, Jelgavs novads bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir paredzētas par apmierinātu, un Lietotājs preces nosūta vai piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

9.5. Alisdog.com apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Lietotājam viņa samaksāto naudas summu par preci. Alisdog.com maksā naudas summu, pārskaitot to uz Lietotāja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu vai, ja tas nav norādīts, uz kontu, no kura saņemšanas maksājums par preci.

9.6. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav Alisdog.com piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Alisdog.com nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.

9.7. Alisdog.com patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad Alisdog.com būs no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ Alisdog.com, atkarībā no tā. , kura darbība ir veikta agrāk.

9.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja precīzi tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu vai pakomātu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

9.9. Lietotāja atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

9.9.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;

9.9.2. pirms nedrīkst būt bojāta;

9.9.3. pirms nav lietota, aizsargāta sūtījuma kastīte, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes apstiprinas pie aksesuāriem, drošības plēvītes uc) (tas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru preces saņemšanas apstiprinājumu Lietotājs ir nojis iebildumus);

9.9.4. atpakaļ sūtāmai jābūt tādā pašā stāvoklī, kāda tā bija saņemšanas brīdī.

9.11.. Alisdog.com ir tiesības atteikties atpakaļ preci, un netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

9.12. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitāti un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizācijas termiņā. Lietotājs ir par preces vērtībām, kāda veida samazināšanos, ja iepriekš ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, kas tiek izmantots citam nolūkam, nevis preces vai darbības īpašību noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves uc) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā veidā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citu preču piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Alisdog.com ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

10. Informācijas apmaiņa

10.1. Alisdog.com sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot visuus saziņas veidus, kas ir vērtsi Alisdog.com sadaļā – Kontakti.

11. Atbildība

11.1. Alisdog.com ir atbrīvots no jebkuras atbildības gadījumiem, kad zaudējumi ir saistīti ar to, ka Lietotājs pircējs izraisa īpaši norādītās lietošanas noteikumiem Alisdog.com lietošanas kārtībai.

11.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

11.3. Alisdog.com nav atbildīgs par Alisdog.com veikala attēlots redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai citu līdzīgu ārēju dēļ.

11.4. Alisdog.com nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Alisdog.com saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem,karadarbību vai nacionālā ārkārtas stāvoklis, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucē interneta savienojuma, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādas nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Alisdog.com centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

12. Citi noteikumi

12.1. Attiecības starp Lietotāju un Alisdog.com regulē šos lietošanas noteikumus, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

12.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu saziņas ar Alisdog.com klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš un patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas nopērkama preci, kas nav saistīta ar tās saimniecisko vai profesionālās aizsardzības), ir iespēja aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar saistīto normatīvo aktu noteikto darbību. kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

12.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu saziņas ar Alisdog.com klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš un patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas nopērkama preci, kas nav saistīta ar tās saimniecisko vai profesionālās aizsardzības), ir iespēja aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar saistīto normatīvo aktu noteikto darbību. kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Saziņas veidlapa